Algemene informatie F.N.N.


Bestuursleden

Voorzitter:

J. Vrieze
Ciffortstraat 25
9423 PS Hoogersmilde


Penningmeester:

J. Steenbergen

Hoofdstraat 2

9342 PC Een


Secretaris:
Wim Boelen
Westeinde 33
9415 PH Hijken


Commissaris:
G. Vonk
De Vonderkampen 32
9411 RD Beilen


Commissaris:
L.C. Troost
J. Sluyterstraat 26
9774 LX Meppel


Commissaris:
A.J. Dankelman
Egelantierstraat 17
7731 VL Ommen
Emailadres bestuur:

info@fondclub.nl


Algemene informatie 2024

 

Melden der duiven

Voor de eendaagse en jonge duiven vluchten is er geen meldplicht.

Voor de nationale en sectorvluchten via de centra waar u heeft ingekorfd.

 

Reglementen

Er wordt gevlogen volgens de reglementen van de N.P.O.,inclusief alle aanvullingen

en eventuele wijzigingen. Een ieder wordt geacht deze te kennen en bevestigt dit slechts door zijn of haar deelname aan de concoursen.

 

Vrachtgelden en kosten bescheiden

Per duif is er een verplichte inleg van € 0,15 ter dekking van de kosten. De vrachtprijs is dezelfde als in de Afdeling wordt berekend.

c.q. die welke de fondclub in rekening wordt gebracht door de betreffende vervoersorganisatie.

Het rekengeld is gratis voor die vluchten die op het afdelingsprogramma staan. Voor de overnachtvluchten is het rekengeld 4 eurocent per duif. De uitslag verschijnt alleen nog digitaal op onze website.


Betaling

De betaling gaat voor 90% van de verenigingen automatisch. Graag willen we van de overige verenigingen ook een machtiging ontvangen voor automatisch afschrijven. Verenigingen die een nieuw bank- of gironummer hebben of een nieuwe penningmeester, graag opgave aan:

 

J. Steenbergen,

0592-268302 / 06-20155363

Fondclub Noord Nederland

IBAN NL 05INGB0008080612

p/a Hoofdstraat 2, 9342 PC Een

 

 

Leden die hun contributie nog niet hebben voldaan worden verzocht dit voor 15 mei a.s. te doen.

 

Verzending duiven

De overnachtvluchten worden verzonden door de afdeling Friesland. De ophaaldiensten lopen via de Nationale inkorfcentra. Er zal vroegtijdig worden aangegeven waar en hoe laat de auto komt.

Doorgaan van de vluchten

Wanneer de afstand voor Noord korter is dan 500 km tot Groningen en voor Zuid korter is dan 500 km tot Beilen telt de vlucht niet voor de FNN. Voor de jonge duivenvluchten korter dan 250 km tot Groningen voor Noord en voor Zuid korter dan 250 km tot Beilen. Indien drie van de vijf jonge duivenvluchten worden geannuleerd, vervalt het jonge duiven kampioenschap.

Invullen Pouleformulier

Er kan alleen gepould worden op het nieuwe pouleformulier, in de kolom FNN niveau 4.

Voor deelname aan het Fondclub-concours moet u beslist onder FNN het aantal duiven invullen.

Leden gebruiken hiervoor niveau 4, in de betreffende kolom kunt u uiteraard ook normaal poulen. Ten aller tijd ook invullen niveau 1. Fouten in de klassering die een rechtstreeks gevolg zijn van het feit dat lidnummers onjuist of niet worden ingevuld, geven de deelnemer geen recht tot het verlangen van herstel der uitslag c.q.invordering van gelden.

Andere niveaus: Sector: Niveau 8, Nationaal: Niveau 9 en Internationaal: Niveau 10.

Reclames

Reclames op de uitslag binnen 7 dagen na het verschijnen van de uitslag bij de penningmeester.

Spelen op zondag

Deelnemers die hun  deelname  wensen  in  te trekken voor het geval constateringen op zondag beginnen, vermelden dit in bedoeld geval op de daarvoor aangegeven ruimte  van het pouleformulier. In dat geval kunnen zij het spel niet weer hervatten.

 

Kampioenshuldiging en prijsuitreiking

Zaterdag 16 november 2024 in Café Restaurant “Hofsteenge” Hoofdstraat 11 Grolloo.

 

 

GELDIGE RINGENSERIES FONDCLUBRINGEN

Fondclubringen zijn 7 jaar geldig. Voor de geldige series verwijzen wij elders naar onze website.

LADIES LEAGUE- RINGEN 2024

Voor leden van de Fondclub die gebruik maken van “Ladies League”-ringen 2024 is er de mogelijkheid deze te laten tellen als fondclubringen. Men dient wel de gehele of een gedeelte van de serie door te geven en per ring € 0,80 te storten op de bankrekening van de Fondclub Noord Nederland. NL05INGB0008080612. Dit vóór aanvang van de eerste jonge duivenvlucht!

 

INDELING WERKGEBIED

 

Indeling werkgebied: voor de dagfond en de jonge duiven is het werkgebied ingedeeld in  4 regio’s. De indeling voor de overnachtfond als bekend in 2 rayons Noord en Zuid.

Regio.1. ver no       102, 109, 110, 113, 115, 116, 118, 157, 301, 303, 315, 349

Regio 2.  ver no      101,  131, 132, 136, 137, 138, 151, 153, 155, 347

Regio 3  ver no.      305, 307, 308, 309, 328, 339, 341, 342, 358, 402, 415, 429, 431

Regio 4  ver no.      316, 318, 331, 334, 336, 350, 352, 353, 356, 262

Enkele leden zijn lid van een vereniging die ligt in een ander Rayon/Regio. Deze liefhebbers spelen in dat rayon/regio daar waar hun hok zich bevindt.

 

KAMPIOENSCHAPPEN PER RAYON NOORD EN ZUID

Eendaagse fond en jonge duiven

ü  10 onaangewezen, 10 aangewezen en 10 duifkampioenen.

ü  5 Keizers dagfond over het gehele werkgebied van de Fondclub.

ü  5 Keizers jong over het gehele werkgebied van de Fondclub.

Overnachtfond

ü  5 onaangewezen, 5 aangewezen en 5 duifkampioenen.

ü  5 Keizers overnachtfond over het gehele werkgebied van de Fondclub.

Marathon kampioenschap over de vluchten St Vincent, Agen en Bergerac

ü  3 onaangewezen, 3 aangewezen en 3 duifkampioenen.

ü  1 Keizer marathon over het gehele werkgebied van de Fondclub

 

Kampioenschapssysteem

Er wordt gevlogen volgens het NPO-systeem. Te weten: onaangewezen 1 geklokte duif per tiental en aangewezen 2 van de bovenste 3 van de lijst. De aangewezen punten worden gehalveerd! De eerste duif krijgt 1000 punten en de opvolgers volgens een vast aftrekgetal tot 0 punten

De punten voor de dagfond en jonge duiven worden gehaald uit de resultaten behaald in de 4 regio’s. Voor de overnachtvluchten uit de rayons Noord en Zuid.

Voor de eendaagse vluchten geldt 1 aftrekvlucht. Voor de overnachtvluchten geldt 1 aftrekvlucht en voor de jonge duiven geldt 1 aftrekvlucht.

 

Lidmaatschap en kosten

Contributie € 17,50 per lid, jeugdleden € 7,50. Inleg € 0,15 per duif

Combinaties zijn 2 leden ook grotere combinaties betalen voor 2 leden.

Opgave nieuwe leden: Bij de secretaris met opgave van lidnummer.

 

Opzegging/wijzigingen

Stopt u met de duivensport, zegt u op bij de vereniging of zijn er wijzigingen. Geef dit dan ook door aan de secretaris van de Fondclub.

Eerste prijs gewonnen in de Fondclub?

 

Heeft u een eerste prijs gewonnen in de Fondclub?
Behaalt u een overwinning in de Fondclub in Noord of Zuid, dan komt u in aanmerking voor een reportage op onze site. Daarvoor mailt u een foto met alle informatie over de winnende duif, uw systeem of wat u maar kwijt wilt en wij maken er een mooie vermelding van op onze site. Stuur uw foto + info naar: info@fondclub.nl


Invullen pouleformulier

Er kan alleen gepould worden op het nieuwe pouleformulier, in kolom FNN niveau 4. Voor deelname aan het fondclub concours moet je beslist op FNN niveau 4 het aantal duiven invullen. Fouten door het verkeerd invullen formulier of instellen ECC geven de deelnemer geen recht tot het verlangen van herstel van de uitslag of herstel invordering van gelden.