Algemene informatie F.N.N.


Bestuursleden

Voorzitter:

J. Vrieze
Ciffortstraat 25
9423 PS Hoogersmilde


Penningmeester:

J. Steenbergen

Hoofdstraat 2

9342 PC Een


Secretaris:
Openstaande vacature...!!!


Commissaris:
Wim Boelen
Westeinde 33
9415 PH Hijken


Commissaris:
G. Vonk
De Vonderkampen 32
9411 RD Beilen


Commissaris:
L.C. Troost
J. Sluyterstraat 26
9774 LX Meppel


Commissaris:
A.J. Dankelman
Egelantierstraat 17
7731 VL Ommen
Emailadres bestuur:

info@fondclub.nl


Melden van de duiven:
Voor de eendaagse- en jonge duiven vluchten is er geen meldplicht. Melden voor nationale- en sectorvluchten via de NIC waar u heeft ingekorfd.

Reglementen:
Er wordt gevlogen volgens de reglementen van de NPO, inclusief alle aanvullingen en eventuele wijzigingen. Een ieder wordt geacht deze te kennen en bevestigt dit door zijn of haar deelname aan de concoursen.


Vrachtgelden en kosten bescheiden:
Per duif is er een verplichte inleg van € 0,15 ter dekking van de kosten. De vrachtprijs wordt bepaald en geïnd door de afdeling. 
Rekengeld is gratis voor die vluchten die op het programma van de afdeling staan. 

 

Betalingen:
De betalingen gaan bij 90% van de verenigingen automatisch. Graag willen wij van de overige verenigingen ook een machtiging ontvangen voor automatisch afschrijven. Heeft je vereniging een nieuw nummer dan graag op tijd doorgeven aan onze penningmeester.

 

Verzending duiven:
Gebeurd door de afdeling. Ophaalroutes met tijden zullen tijdig worden vermeld.


Invullen pouleformulier

Er kan alleen gepould worden op het nieuwe pouleformulier, in kolom FNN niveau 4. Voor deelname aan het fondclub concours moet je beslist op FNN niveau 4 het aantal duiven invullen. Fouten door het verkeerd invullen formulier of instellen ECC geven de deelnemer geen recht tot het verlangen van herstel van de uitslag of herstel invordering van gelden.


Reclames:

Reclames op de uitslag moeten ingediend worden binnen 7 dagen na verschijnen van de uitslag bij de penningmeester.


Spelen op zondag:
Deelnemers die niet op zondag wensen te constateren moeten dit vermelden op de daarvoor aangegeven ruimte op het pouleformulier of in het electronische systeem.


Contributie:

Voor volwassen leden € 17,50, combinaties € 35,- en voor jeugdleden € 10,-. Let er op dat de contributie betaald is voor 1 mei.