Beste sportvriend(in),

 

Middels deze brief willen wij u op de hoogte brengen van een aantal zaken, die in seizoen 2021 anders zullen gaan. We hadden nog de goede hoop om de kampioenen van 2020 te kunnen huldigen op onze jaarlijkse feestavond begin maart. Helaas moeten wij besluiten geen feestavond te organiseren. De reden is alom bekend en wij kunnen niet anders dan in de huidige situatie dit verstandige besluit nemen. Wij zorgen ervoor dat alle winnaars hun voerbonnen en prijzen thuis gestuurd krijgen. Ook spreken wij de wens uit om samen met jullie in oktober 2021 weer onze jaarlijkse feestavond als vanouds te vieren.

 

De volgende punten brengen wij graag onder uw aandacht:

 

Bonnenverkoop

Op zondag 7 februari start om 20.00 uur onze bonnenverkoop op www.duiven.net. De opbrengst zal gedeeltelijk ten goede komen aan de kas van de Fondclub. Maar het grootste gedeelte zal worden vervlogen in het seizoen 2021. In deze verkoop worden zeer mooie bonnen en duiven aangeboden van enkele vluchtoverwinnaars en kampioenen van 2020. Voor u een mooie kans om voor het seizoen nog wat nieuw bloed aan te schaffen. Wij willen alle schenkers van harte danken voor hun bijdrage.

 

Uitslagen (papier)

Door de steeds toenemende portokosten en minder goede bezorging van de papieren uitslag gaan we hiermee stoppen. De digitalisering heeft in de duivensport een enorme vlucht genomen. Gevolg hiervan is dat de Compuclub steeds meer moeite heeft om een drukker te vinden en ook maar heel weinig papieren uitslagen meer maakt. Waardoor de kosten van eventuele papieren uitslagen enorm hoog zijn. De digitale uitslag is reeds ’s woensdags of eerder al te zien op internet via de sites van de Fondclub en de Compuclub . Besparing liefhebber 2.50 per vlucht.

 

Het jaarboekje

Ook hier gaan wij mee in de digitalisering. Deze zal te zien zijn op de site en wordt niet meer in papieren vorm toegezonden. Ook hier weer laat de bezorging te wensen over en veruit de meeste liefhebbers wachten niet op de papieren uitslag, maar kijken op onze website.

 

Kampioenenboekje

Zelfde verhaal als het ‘jaarboekje’. Scheelt ook nogal in de kosten ondanks partijencontract met Post NL.

 

Automatisch meespelen in de Fondclub

Bij Compuclub heeft men vorig jaar besloten “kosten” in rekening te brengen bij reclames. Bijvoorbeeld als men vergeten is te zetten voor de Fondclub NIVEAU 4 : kosten 25.00 euro. Het komt nogal eens voor dat men is ‘vergeten’ te zetten voor de Fondclub. Bij sommige inkorfcommissies wordt dit als service voor de liefhebbers gedaan, maar ook daar gaat het nog wel eens mis. Uiteraard is de liefhebber zelf verantwoordelijk. Voor 2021 hebben we het volgende besloten: Als je fond speelt doe je automatisch mee in Fondclub. Wilt u niet meespelen in de Fondclub, dan is een telefoontje of mailtje naar de penningmeester voldoende en Compuclub haalt u er dan uit. Wel opgeven voor de vlucht!

 

Wij hopen u zo voldoende te hebben ingelicht. Mocht u vragen of opmerkingen of ideeën hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met één van de bestuursleden. We kijken samen met jullie uit naar de start van seizoen 2021. Hoe dat zal gaan, is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Wel ligt er een mooi nationaal vliegprogramma klaar met daarin weer ruim voldoende vluchten voor de duiven en mannen/vrouwen van de lange adem. Volgt u voor actuele ontwikkelingen onze website. Tenslotte wensen wij u vooral een gezond en sportief vliegseizoen 2021 toe!

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur Fondclub Noord Nederland