Verslag bestuurs vergadering, 17-09-2020


Geachte leden van de fondclub,

 

Op donderdag 17 september zijn we als bestuur bij elkaar geweest om enkele zaken aangaande de fondclub te bespreken. Wij kijken terug op een kort, maar zeer geslaagd vliegseizoen. De meeste vluchten waren zwaar, maar uiteindelijk wisten de duiven toch in de meeste gevallen de thuisplaats te bereiken. Ook hebben we weer mooie concoursen gevlogen samen met de Friese Fondclub. Inmiddels zijn de kampioenen van de verschillende disciplines bekend. Namens het bestuur: alle winnaars gefeliciteerd. 


Helaas moeten wij besluiten de geplande feestavond plus prijsuitreiking van 24 oktober te verplaatsen naar eind februari ,begin maart 2021. Zodra de exacte datum bekend is, zullen wij dat laten weten via onze website.

 

Gelukkig kunnen we constateren, dat steeds meer liefhebbers onze website weten te vinden. Wij houden onze site up-to-date en veel informatie is daar te vinden. Wij zijn voornemens in de toekomst meer via de site te laten gaan. Daarbij kunnen jullie denken aan: alleen nog digitale uitslagen, die jullie kunnen downloaden op de site, het kampioenenboekje digitaal enz. Ook denken wij ons programmaboekje alleen nog digitaal aan te bieden. Wij volgen hiermee een landelijke trend, waar steeds meer via het internet gaat. Financieel is de fondclub gezond, maar ook wij moeten toch letten op onze uitgaven. De laatste jaren hebben we behoorlijk ingeteerd. Met verdere digitalisering zullen wij ook kunnen besparen.

 

Daarnaast willen we graag een bonnenverkoop houden, zoals ook eerder altijd gebeurde. De opbrengt van deze verkoop is deels voor de kas en een groter deel zal in de vorm van gratis prijzen rechtstreeks naar de leden gaan. Op deze manier willen wij attractief spel garanderen. Wij hopen ,dat als u wordt benaderd, een bon of duif beschikbaar wilt stellen voor de fondclub. De verkoop vindt plaats in januari, uitsluitend via internet.

 

De Fondclub voorziet nog steeds in een behoefte, getuige het feit dat nog steeds nieuwe leden zich aanmelden. Wij hopen in de toekomst te zorgen voor attractief spel met mooie prijzen, die te behalen zijn voor iedereen met een voorliefde voor duivenspel op de lange afstanden. Mocht u zelf nog ideeën hebben, suggesties, vragen of wellicht een bon beschikbaar wilt stellen, neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden of stuur een mail naar info@fondclub.nl

 

Namens het bestuur,

 

Sjonnie Vrieze

 

Voorzitter