Algemene Informatie F.N.N.

Het Bestuur:
 Voorzitter E. Poelman Verl. Vaart zz 105a 7887 ER Erica Tel: 0591-302481
Secretaris J. Steenbergen Hoofdstraat 2 9342 PC Een Tel: 0592-656620
Penningmeester J. Heikens Beukenlaan 3 9741 HJ Groningen Tel: 050-5713943
Commissaris L.C. Troost J. Sluytorstraat 26 9774 LX Meppel Tel: 0522-260299
Commissaris J. Vrieze Ciffortstraat 25 9423 PS Bovensmilde Tel. 0592-468248
Commissaris P. Stuut Burg. Snaterlaan 111 9665 HN Oude Pekela Tel: 06-24377497
Commissaris A.J. Lensen Geuzinge 13 7963 RN Ruinen Tel: 06-53419067
Commissaris G. Vonk De Vonderkampen 32 9411 RD Beilen Tel: 0593-522196
Commissaris A.J. Dankelman Egelantierstraat 17 7731 VL Ommen Tel: 06-27502038
Contributie: € 15,00 per jaar. Jeugdleden € 7,50 Iban Nummer NL05INGB0008080612 t.n.v. F.N.N. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

lden er duiven:
Voor de eendaagse en jonge duiven vluchten is er geen meldplicht. Voor de Nationale en Sectorvluchten via de centra waar u heeft ingemand.
Reglementen:
Er wordt gevlogen volgens de reglementen van de N.P.O.,inclusief alle aanvullingen en eventuele wijzigingen. Een ieder wordt geacht deze te kennen en bevestigt dit slechts door zijn of haar deelname aan de concoursen.
Vrachtgelden en kosten bescheiden:
Per duif is er een verplichte inleg van
0,15 ter dekking van de kosten. De vrachtprijs is dezelfde als in de Afdeling wordt berekend c.q. die welke de fondclub in rekening wordt gebracht door de betreffende vervoersorganisatie.
Het rekengeld is gratis voor die vluchten die op het afdelings programma staan. Voor de overnachtvluchten is het rekengeld 4 eurocent per duif. De uitslag is verplicht en wordt rechtstreeks toegezonden per post. Kosten €
1,75.
B
etaling:
De betaling gaat voor 90% van de verenigingen automatisch, graag willen we van de overige verenigingen ook een machtiging ontvangen voor automatisch afschrijven. Verenigingen die een nieuw bank of giro nummer hebben of een nieuwe penningmeester, graag opgave aan J.
Heikens 050-5713943. Ibannummer NL05INGB0008080612 t.n.v. Penningmeester F.N.N. Fondclub Noord Nederland P/A Beukenlaan 3 Groningen.
Verzending duiven:
De overnachtvluchten worden verzonden door de afdeling Friesland, de ophaaldiensten lopen via de Nationale inkorfcentra, er zal vroegtijdig worden aangegeven waar en hoe laat de auto komt. 
VOOR ALLE OVERNACHTVLUCHTEN IS HET VERPLICHT NIVO 1 IN TE VULLEN, TEVENS AANGEVEN OF U WEL OF NIET EEN UITSLAG WENST TE ONTVANGEN. INDIEN GEEN UITSLAG DAN ZIJN ER VOOR U GEEN KOSTEN AAN VERBONDEN.

Invullen Poelformulier:

Electronisch constateren
Fondclub Noord Nederland Nivo 4
01 0.10 1:4
02 0.20 1:4
03

0.30

1:4
04 0.40 1:4

05

0.50 1:4
06 1.00 1:4
07 2.00 1:4
08 5.00 1:4
09 0.50 1:10
10 1.00 1:10
11 0.50 1:25
12 1.00 1:25
13 0.10 H.W.H
14 0.10 SP 1
15 0.25 SP 2
16 0.50 SP 3
17 0.50 S 2
18 0.50 S 3
19 0.50 S 4
20 5.00 Hoofdprijs A
21 4.00 Hoofdprijs B
22 3.00 Hoofdprijs C
23 2.00 Hoofdprijs D
24 1.00 Hoofdprijs E
25 0.15 F gaat af in 2/3 en 1/3


  


 

 Er kan alleen gepoeld worden op het nieuwe poelformulier, in de kolom FNN niveau 4. Voor deelname aan het fondclub concours moet U beslist onder FNN het aantal duiven invullen. Leden die electronisch constateren gebruiken hiervoor niveau 4, in de betreffende kolom kunt U uiteraard ook normaal poulen. Fouten in de klassering die een rechtstreeks gevolg zijn van het feit dat lidnummers onjuist of niet worden ingevuld, geven de deelnemer geen recht tot het verlangen van herstel der uitslag c.q.invordering van gelden.
Reclames:
Reclames op de uitslag binnen 7 dagen na het verschijnen van de uitslag bij de penningmeester.
Spelen op zondag:

Deelnemers die hun deelname wensen in te trekken voor het geval konstateringen op zondag beginnen, vermelden dit in bedoeld geval op de daarvoor aangegeven ruimte van het poelformulier, in dat geval kunnen zij het spel niet weer hervatten.
Contributie:
Leden die hun contributie nog niet hebben voldaan worden verzocht dit voor 1 mei a.s. te doen.
Betaling op giro no. 8080612 t.n.v. Penningmeester Fondclub Noord Nederland, p/a Beukenlaan 3 Groningen.